Formularz rejestracji na Ekstremalny Weekend Charakteru
termin 10.2021

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane. Kod pocztowy w formacie xx-xxx.

Nieprawidłowe dane

--

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowy wybór

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowy wybór

Nieprawidłowe dane

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi na stronie: https://4muszkieter.pl/weekendy/weekend-charakteru/edycja-10-2020

Zgoda wymagana

Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw, które mogą mieć miejsce podczas trwania Ekstremalnego Weekendu Charakteru (zagrożenia fizyczne i psychiczne). Oświadczam wziąć udział w Ekstremalnym Weekendzie Charakteru na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zgoda wymagana

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem danych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na 4M Ekstremalny Weekend Charakteru jest Fundacja Mt28, z siedzibą w Warszawie (02-798), ul. Polnej Róży 1C. NIP: 9512435384, REGON: 367062583, Numer KRS: 0000673298. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), zaś podstawą prawną ich przetwarzania są czynności zmierzające do zawarcia i wykonania umowy udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz - w zakresie danych szczególnych kategorii - wyrażona przeze mnie zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji ruchu 4 Muszkietera zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej www.4muszkieter.pl, mediach społecznościowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, etc. w celach promujących ruch 4 Muszkieter oraz informujących o niej. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanych zdjęć z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami, filmami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu ruchu 4 Muszkieter.

Zgoda wymagana

* - pole wymagane

Zwykli mężczyźni ...niezwykłe życie