Rejestracja na Weekend Charakteru Ojciec i Syn
termin 28-30 maj 2021

Dane osobowe ojca:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

-- Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Dane osobowe syna:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

-- Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Wybierz rozmiar koszulek polo 4M, który dostaniesz wraz z synem na zakończenie weekendu:
Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Oświadczam, że zostałem zapoznany z informacjami zawartymi na stronie: https://4muszkieter.pl/weekendy/weekend-charakteru-ojciec-syn/edycja-maj-2020

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na 4M Weekend Charakteru Ojciec i Syn. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Fundacja Mt28, z siedzibą w Warszawie, ul. Polnej Róży 1C, 02-798. NIP: 9512435384, REGON: 367062583, Numer KRS: 0000673298

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji ruchu 4 Muszkietera zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej www.4muszkieter.pl, mediach społecznościowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, etc. w celach promujących ruch 4 Muszkieter oraz informujących o niej. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanych zdjęć z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami, filmami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu ruchu 4 Muszkieter.

Zgoda wymagana

Oświadczam, że zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z Weekendem Charakteru Ojciec i Syn (fizyczne i psychiczne) które mogą mieć miejsce podczas trwania Weekendu Charakteru Ojciec i Syn. Dotyczy to również mojego syna.

Zgoda wymagana

Zwykli mężczyźni ...niezwykłe życie