Bracia...! Komu pragniecie służyć? Pragniemy służyć Królowi!
A kto jest waszym Królem? Jezus!