Formularz rejestracji na
Muskathlon 2022

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane. Numer PESEL - 11 cyfr bez dodatkowych znaków.

Numer PESEL wymagany do ubezpieczenia uczestnika.

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane. Kod pocztowy w formacie xx-xxx.

Nieprawidłowe dane

--

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowy wybór

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi na stronie: https://4muszkieter.pl/muskathlon-pl/muskathlon

Zgoda wymagana

Oświadczam, iż zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw, które mogą mieć miejsce podczas trwania Muskathlonu 2020. Oświadczam wziąć udział w Muskathlon 2020 wyłącznie na własną odpowiedzialność i rozumiem, że związane z tym ryzyko będę ponosił. Jako uczestnik przyjmuję do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na Muskalhton 2020. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Fundacja Mt28, z siedzibą w Warszawie, ul. Polnej Róży 1C, 02-798. NIP: 9512435384, REGON: 367062583, Numer KRS: 0000673298

Zgoda wymagana

Wyrażam zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć i filmów za pośrednictwem dowolnego medium w celu promocji ruchu 4 Muszkietera zgodnym z obowiązującym prawem, wliczając w to w szczególności zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej www.4muszkieter.pl, mediach społecznościowych oraz publikacje w gazetach, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, etc. w celach promujących ruch 4 Muszkieter oraz informujących o niej. Równocześnie zrzekam się wszelkich praw związanych z kontrolą i zatwierdzeniem każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanych zdjęć z moim wizerunkiem, także w przypadku wykorzystywania ich w celu łączenia z innymi obrazami, filmami za pośrednictwem technik cyfrowych, pod warunkiem, że te wszystkie działania służyć mają jedynie propagowaniu ruchu 4 Muszkieter.

Zgoda wymagana

* - pole wymagane

Zwykli mężczyźni ...niezwykłe życie